top of page

 
 
תפקיד ההורים לגדל את ילדם עד לשלב המכונה ה"בגרות הצעירה" ואז לשחררם  "לפרוש כנף" ולהקים קן משל עצמם. 
תופעה חדשה ומתפשטת הינה תופעת ה"קן הלא מתרוקן", כלומר, מבוגרים צעירים אחרי גיל 25 ומעלה, הממשיכים להשען על ההורים בגין סיבות רבות ומגוונות, כאשר כל סיבה נראית לכאורה הגיונית ביותר, אך עם זאת, אינה מתרצת את ההישארות בבית הפוגעת בסופו של דבר בבטחון העצמי ובתחושת המסוגלות של הצעיר/ה ביכולותיו להתמודד עם חיים בוגרים ועצמאיים.


 שיטת האיזון הטבעי, הינה מתודה סדורה לפי שלבים מובנים, המלמדת את ההורים והמבוגרים הצעירים לסמוך על עצמם ביציאה לעצמאות, בדרך הרמונית של שיתוף פעולה מרצון ומחזקת את הערך העצמי והקשר הורה - צעיר.

 

bottom of page